Banner right 1

Banner right 1
Bài viết liên quan
Threads – cú knockout của Mark Zuckerberg khi Twitter hỗn loạn

Theo CNN, ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã nỗ lực trong nhiều năm để đánh bại Twitter. Và hiện tại, cuối cùng Mark cũng có cơ hội...

(0) Bình luận
Viết bình luận